Tionscadail Chaipitil

Tá Ard-Mhúsaem na hÉireann i mbun céim leathnaithe ollmhór, a thosaigh i 1997 le hathchóiriú Dhún Uí Choileáin mar phríomhcheanncheathrú riaracháin agus ionad nua do na bailiúcháin as Na hEalaíona Maisiúla agus Stair. In 2001, osclaíodh Teach Pháirc Thurlaigh i gCaisleán an Bharraigh, Co. Mhaigh Eo mar an príomhshuíomh do bhailiúcháin Saol na Tuaithe. Agus in 2003, osclaíodh ‘an Scoil Mharcaíochta’, áis mhór taispeántais shealadaí i nDún Uí Choileáin. Ina dhiaidh sin rinneadh athchóiriú ar Bhloc Thuaidh Chearnóg Uí Chléirigh, ina bhfuil gailearaithe stair mhíleata an Mhúsaeim – Saighdiúirí agus Taoisigh anois.

Caithfear go leor forbairt chaipitil a bhaint amach fós, áfach, le go mbainfidh an Músaem a fhís amach de “Institiúid atá ar aon chéim leis na cinn is fearr ar domhan a chuireann chun cinn an tuiscint is leithne ar shainchultúr na hÉireann, ar stair a dúlra agus ar a háit sa domhan“. Féach na codanna thíos chun forbhreathnú a fháil ar na forbairtí ag suíomhanna éagsúla an Mhúsaeim.


 
Stair an Dúlra

Sráid Mhuirfean

Seandálaíocht

Sráid Chill Dara

Dearadh Gréasáin le Arekibo