Seandálaíocht

Tá forbairt shuíomh Seandálaíochta Ard-Mhúsaem na hÉireann ar Shráid Chill Dara lárnach d’fhís straitéiseach iomlán an Mhúsaeim. Glacann an Músaem gur gá athchóiriú iomlán a dhéanamh ar an bhfoirgneamh agus ar na taispeántais.

Tá an Músaem ag obair le hOifig na nOibreacha Poiblí le tamall anuas ar phlean rialaithe forbartha don suíomh, chun riachtanais reatha an Mhúsaeim a chomhlíonadh mar aon lena fhís straitéiseach don suíomh mar shárthaispeántas oiriúnach do bhailiúcháin seandálaíochta dhúchasacha den scoth agus seoda ársa na hÉireann. Tá sé ar intinn ag an Músaem go ndíreodh an athfhorbairt ar chlár taispeántais straitéiseach a sholáthar agus ar fheabhas mór a chur ar an tseirbhís do chuairteoirí, ar an tseirbhís oideachais agus ar rochtain dhomhanda.

Níl aon mhaoiniú ar fáil don tionscadal faoi láthair, ach leanfaidh an Músaem ag obair lena pháirtithe straitéiseacha, an Roinn Ealaíon, Spóirt agus Turasóireachta agus Oifig na nOibreacha Poiblí, áfach, leis na hacmhainní riachtanacha a shlánú chun an plean forbartha a chur i bhfeidhm sna blianta seo amach romhainn.

 
Dearadh Gréasáin le Arekibo