Foirm Theagmhála

Más mian leat fiosrú a dhéanamh faoi chuairt nó imeacht a chur in áirithe do ghrúpa, bain úsáid as ár bhfoirm fiosraithe áirithintí nó téigh i dteagmháil leis an oifig áirithintí ar:

Ríomhphost

Teil: +353 1 6486453 nó 1890 687386, folíne 453

Facs: +353 1 6791025

Má tá fiosrúchán ar leith agat, comhlánaigh an fhoirm theagmhála thíos le do thoil. Tabhair ar aird le do thoil nach féidir déileáil le d’fhiosrúchán ach amháin má sholáthraíonn tú sonraí teagmhála atá iomlán agus cruinn, lena n-áirítear seoladh poist agus uimhir theileafóin. 
Dearadh Gréasáin le Arekibo