Déan Teagmháil Linn

Beidh áthas orainn aon imeacht atá á phleanáil agat a phlé leat.

Ard-Mhúsaem na hÉireann – Na hEalaíona Maisiúla agus Stair

Dún Uí Choileáin
Sráid na Binne Boirbe
Baile Átha Cliath 7
Teil: +353 1 6486428
Ríomhphost: events@museum.ie 
Dearadh Gréasáin le Arekibo