Saoráidí

Tá trí spás le fáil ar cíos ag Ard-Mhúsaem na hÉireann - Saol na Tuaithe, a fhreastalaíonn ar ghrúpaí éagsúla, agus ar mhéideanna agus ar riachtanais éagsúla. Tá radharc amach ar loch álainn ag Forhalla na nGailearaithe, agus tá spás ann do suas le 200 duine i gcomhair imeachtaí fáiltithe den scoth. Tá an Chlosamharclann an-fheiliúnach do chur i láthair, tá spás ann do 60 duine agus tá saoráidí fáiltithe agus seomra cótaí ar leith ann. Is spás neamhghnách, ilchuspóireach atá sa Seomra Cruinnithe i gcomhair cruinnithe agus ceardlanna.

Sonraí an tseomra

SeomraUaslíon áiteannaIontach i gcomhair
Forhalla na nGailearaithe110 suite
200 ina seasamh
Seoltaí, ceadail, fáiltithe
An Chlosamharclann60 suiteSeimineáir, léacht, scannáin a thaispeáint
Seomra Cruinnithe 20 suiteCruinnithe beaga, cur i láthair
 
Dearadh Gréasáin le Arekibo