Saoráidí

Tá ceithre spás le fáil ar cíos ag Ard-Mhúsaem na hÉireann - Na hEalaíona Maisiúla agus Stair, Dún Uí Choileáin, a fhreastalaíonn ar ghrúpaí éagsúla, agus ar mhéideanna agus ar riachtanais éagsúla. Tá spás sa Seomra Palaitíneach, a bhreathnaíonn amach ar Chearnóg aoibhinn Uí Chléirigh, do bheagnach 90 duine i gcomhair féastaí agus comhdhálacha sonracha, agus bíonn an-tóir ar an bhForhalla d’imeachtaí fáiltithe tráthnóna. Tógann an Chlosamharclann 80 duine, i gcomhair cur i láthair, agus tá bealach isteach, seomraí cótaí agus póirse dá chuid féin aige. Is seomra beag ilchuspóireach é an Forsheomra do chruinnithe, seisiúin ‘scíthe’ nó sólaistí.

Sonraí an tseomra

SeomraUaslíon áiteannaIontach i gcomhair
Seomra Palaitíneach (bálseomra snasta)90-200Comhdhálacha, léachtaí, féastaí, ceardlanna
Forhalla an Mhúsaeim200Fáiltithe tráthnóna, seoltaí
An Chlosamharclann80Seimineáir, léachtaí, scannáin a thaispeáint
Forsheomra (seomra cruinnithe beag)20-40Cruinnithe beaga, seisiúin ‘scíthe’, sólaistí a chur ar fáil
 
x

x

Dearadh Gréasáin le Arekibo