Stair agus Ailtireacht

D’oscail Ard-Mhúsaem na hÉireann – Saol na Tuaithe i dtailte mórthaibhseacha Pháirc Thurlaigh, Co. Mhaigh Eo i Meán Fómhair 2001. Baineadh amach láithreán an Mhúsaeim nua mar thoradh ar chomhoibriú idir Ard-Mhúsaem na hÉireann, an Roinn Ealaíon, Oidhreachta, Gaeltachta agus Oileán, Oifig na nOibreacha Poiblí agus Comhairle Chontae Mhaigh Eo.

San áireamh i gcoimpléasc Shaol na Tuaithe tá gailearaithe taispeántais, áiseanna stórála don bhailiúchán cúltaca, seomraí oideachais agus saotharlann ina ndéantar caomhnú. Tá gailearaithe na dtaispeántas lonnaithe i bhfoirgneamh speisialta le cumhdach cloiche deartha ag Seirbhísí Ailtireachta Oifig na nOibreacha Poiblí.

Is iad na háiseanna poiblí atá ann ná bialann, siopa leabhar agus leabharlann agus tá oifigí foirne lonnaithe i dTeach Pháirc Thurlaigh – an teach Victeoiriach cónaithe a bhí ag Muintir Mhic Ghearailt. Tá parlús agus leabharlann an ‘Tí Mhóir’ ar oscailt don phobal agus tá siad cóirithe mar a bheidís sa bhliain 1900.


 
Dearadh Gréasáin le Arekibo