Conas Teacht Orainn

Treoracha Tiomána

Ó Stáisiún Heuston

Lean Bóthar Eoin (N4) trasna Abhainn na Life go dtí Cé Wolfe Tone agus tiomáin i dtreo Lár na Cathrach. Ba chóir Acra na gCraipithe a bheith ar do chlé agus fan sa lána taobh amuigh. Tóg an chéad chasadh ar chlé díreach i ndiaidh na páirce (Sráid na Life Thiar) agus tiomáin go dtí deireadh an bhóthair - beidh geataí an Mhúsaeim díreach os do chomhair amach.

Ón M50 (Timpeallán na Bó Deirge)

Tóg bealach amach Bóthar an Náis (R110) ón M50 agus tiomáin i dtreo lár na cathrach, trasnaigh an Canáil go dtí Bóthar Thír Chonaill agus lean ar aghaidh go dtí Corrán Grattan, a théann ar aghaidh go Bóthar Inse Chór. Tóg an chéad chasadh ar chlé ó Bhóthar Inse Chór, ar Bhóthar an Chuimhneacháin agus ag an gcéad acomhal eile, cas ar dheis isteach ar Bhóthar Choinn Colbaird (N4). Tiomáin díreach tríd an gcéad timpeallán eile isteach ar Bhóthar Eoin. Lean ar aghaidh go dtí go dtagann tú chomh fada le Stáisiún Heuston, ansin trasnaigh Abhainn na Life go dtí Cé Wolfe Tone ag tiomáint i dtreo Lár na Cathrach, tóg an chéad chasadh ar chlé isteach ar Sráid na Life Thiar agus beidh geataí an Mhúsaeim díreach os do chomhair amach.

Ó Aerfort Bhaile Átha Cliath

Tóg an dara bealach amach ó Thimpeallán an Aerfoirt, a thabhairt síos Bóthar Bhaile Átha Cliath tú i dtreo an M1. Ansin tóg an dara bealach amach ón gcéad thimpeallán eile agus beidh tú ag tiomáint i dtreo lár na cathrach. Lean ort ag tiomáint go dtí go sroichfidh tú an t-acomhal a thrasnaíonn Ascaill Uí Choileáin, lean ort ag tiomáint díreach ar aghaidh isteach ar Bhóthar Shoird (N4) tríd an gcathair agus i dtreo na gCéanna. Trasnaigh na Céanna go dtí Cé Uiséir agus tiomáin amach ón lár i dtreo Stáisiún Heuston. Tóg an dara droichead chun Abhainn na Life a thrasnú agus tiomáin díreach ar aghaidh isteach ar Sráid na Life Thiar, a théann isteach ar Shráid na Binne Boirbe. Beidh geataí an Mhúsaeim os do chomhair amach.

Iompar Poiblí

Ó Shráid Uí Chonaill: ó bhun Shráid Uí Chonaill, siúl suas an tsráid (ag imeacht ó Abhainn na Life) tóg an chéad chasadh, Sráid na Mainistreach Íochtarach, agus téigh ar LUAS an líne dearg ag dul i dtreo Thamhlachta. Tá an Músaem ceithre stad uait, tar amach ag stad an MÚSAEM.

Ó Stáisiún Uí Chonghaile: Tóg an LUAS ó Stáisiún Uí Chonghaile (Stáisiún Ceann Aistir an LUAS) agus tar amach ag stad an Mhúsaeim, atá sé stad LUAS uait.

Ó Stáisiún Heuston: Tóg an LUAS ag dul i dtreo Stáisiún Uí Chonghaile; tá stad LUAS dá chuid féin ag Ard-Mhúsaem na hÉireann, tar amach ag MÚSAEM.

Ó Aerfort Bhaile Átha Cliath: Tóg bus AIRLINK ó Aerfort Bhaile Átha Cliath, a thugann go Lár na Cathrach tú.

Stopann an 747 ag Busáras, uaidh seo tóg LUAS ag dul i dtreo Thamhlachta agus tar amach ag MÚSAEM (cúig stad).

Nó ina áit sin, stopann an 748 ag Stáisiún Heuston, uaidh seo tóg LUAS ag dul i dtreo Stáisiún Uí Chonghaile agus tar amach ag MÚSAEM (stad amháin).

 
Dearadh Gréasáin le Arekibo