Ár bhFoireann

An Coiste Bainistíochta

 
Raghnall Ó Floinn

Stiúrthóir

Anne Grady

Ceann Riaracháin

Seamus Lynam

Ceann Seirbhísí

Eamonn Kelly

Coimeádaí, Seaniarsmaí

Nigel Monaghan

Coimeádaí, Stair an Dúlra

Anthony Candon

Bainisteoir/Coimeádaí, Saol na Tuaithe

Anthony Read

Ceann Caomhnaithe

Ann Daly

Ceann Margaíochta

Gregory Kelly

Bainisteoir Saoráidí

Paul Doyle

Cláraitheoir

Olivier Kazmierczak

Bainisteoir TFC

Lorraine Comer

Head of Education

Michael Conway

Finance Manager

Dearadh Gréasáin le Arekibo