Anne Grady

Tháinig Anne Grady chuig an Músaem mar Cheann Riaracháin in 2003. Tá sí freagrach as acmhainní airgeadais an Mhúsaeim a dhaingniú agus a bhainistiú, bainistíocht acmhainní daonna, lena n-áirítear caidreamh tionsclaíoch; agus córais na teicneolaíochta faisnéise agus cumarsáide a bhainistiú agus a fhorbairt. Dhírigh a gairm bheatha go dáta ar réimsí oidhreachta agus cultúrtha na seirbhíse poiblí in Éirinn. Mar Oifigeach Oideachais agus Margaíochta le Dúchas, bhí sí freagrach as an tSeachtain Oidhreachta a thionscnamh agus bhí sí freisin mar bhall de Ghrúpaí Oibre an Tionscnaimh um Mhargaíocht Turasóireachta sa RA agus SAM. Sa Roinn Ealaíon, Oidhreachta, Gaeltachta agus Oileán, d’fhorbair sí beartas agus reachtaíocht i leith Institiúidí Cultúrtha, agus bhí sí lárnach ó thaobh bunú an Chiste Oidhreachta ar bhonn reachtúil.

I measc na gcáilíochtaí atá aici: BA; Ardteastas san Oideachas; agus Máistreacht san Eolaíocht.

I measc na bhfoilseachán atá aici go dáta tá páipéir ar rochtain cuairteora chuig láithreacha cultúrtha/oidhreachta agus athchóiriú na Seirbhíse Poiblí in Éirinn.

 
Dearadh Gréasáin le Arekibo