Nigel Monaghan

Tháinig Nigel Monaghan chuig an Músaem i 1981 agus feidhmíonn sé mar Choimeádaí ar rannán Stair an Dúlra. Tá sé freagrach as bainistíocht na mbailiúchán náisiúnta sna réimsí zó-eolaíochta agus geolaíochta. Lena chois sin, tá sé mar cheannaire tionscadail ar athfhorbairt fhoirgneamh Stair an Dúlra ar Shráid Mhuirfean.

Cháiligh sé mar geolaí ag Coláiste na Tríonóide, Baile Átha Cliath i 1978. D’oibrigh sé le Suirbhéireacht Gheolaíochta na hÉireann ag mapáil geolaíochta na buncharraige i dTiobraid Árann Theas sular ceapadh é sa Mhúsaem.

Tá baint aige le cúrsaí bainistíochta do The Irish Naturalists Journal, Iontaobhas Oidhreachta na Mianadóireachta agus Cumann Músaem na hÉireann. Ina theannta sin, freastalaíonn sé ar choistí maidir le hIonad Náisiúnta le Sonraí Bithéagsúlachta, Invertebrate Ireland Online agus Clár na Comhairle Oidhreachta um Chaighdeáin Mhúsaem na hÉireann.

I measc na n-ábhar suime atá aige tá mamaigh na hoighearaoise agus tá ábhar foilsithe aige ar dhátú radacarbóin na n-eiseamal ó bhailiúcháin an Mhúsaeim. Tugann foilseacháin eile aghaidh ar stair an Mhúsaeim agus ar mhúsaemeolaíocht. Bhí sé le cloisteáil ar shraith RTÉ ar Ard-Mhúsaem na hÉireann- Stair an Dúlra dar teideal ‘Chopped, Pickled and Stuffed’.

 
Dearadh Gréasáin le Arekibo