Anthony Candon

Tháinig Anthony Candon chuig an Músaem in 2007. Feidhmíonn sé mar Bhainisteoir/Coimeádaí ag Páirc Thurlaigh, Caisleán an Bharraigh, Co. Mhaigh Eo. Cuimsíonn na freagrachtaí atá air Coimeádaí ar rannán Shaol na Tuaithe agus Bainisteoir ar bhailiúchán/suíomh Shaol na Tuaithe.

Tá céim sa tSeandálaíocht agus Stair aige ó Choláiste na hOllscoile, Corcaigh. D’oibrigh sé mar Choimeádaí le Seirbhís Mhúsaem agus Oidhreachta Chomhairle Cathrach Dhoire sular ceapadh é sa Mhúsaem.

Tá sé mar bhall d’Institiúid Seandálaithe na hÉireann agus bhí sé mar bhall de Chomhairle na Séadchomharthaí Stairiúla dTuaisceart Éireann. I measc na n-ábhar suime atá aige tá ról agus nádúr athraitheach na músaem sa tsochaí.

Tá roinnt alt scríofa aige ar pholaitíocht agus ar shochaí réamh-Normannach na hÉireann; agus tá páipéir scríofa aige ar léirmhíniú músaem agus oidhreachta.


 
Dearadh Gréasáin le Arekibo