Paul Doyle

Tháinig Paul Doyle chuig an Músaem i 1973. Ó shin i leith tá sé tar éis oibriú mar choimeádaí sa rannán Ealaíne & Tionscail; bhí sé freagrach ag amanna éagsúla as Airm agus Cathéide, Gloine agus Criadóireacht agus as na bailiúcháin Troscán agus Gléasanna Ceoil; agus bhí sé ina choimeádaí ar mórán taispeántais lena n-áirítear Troscán Seanré na hÉireann agus Ón Stór i nDún Uí Choileáin. Bhí sé ina Bhainisteoir/Choimeádaí ar Ard-Mhúsaem na hÉireann – Saol na Tuaithe, Páirc Thurlaigh, Contae Mhaigh Eo, tráth agus bhí baint mhór aige lena bhunú.

Mar chláraitheoir tá sé freagrach as bailiúcháin an Mhúsaeim a dhoiciméadú, a aistriú agus a bhainistiú ar an suíomh agus as bunachar sonraí bainistíochta bailiúchán an Mhúsaeim a chothabháil. Tá sé freagrach freisin as bainistiú chartlanna an Mhúsaeim agus na leabharlainne lárnaí, agus as iasachtaí músaeim a riar.
Tá suim aige i stair ghluaiseacht Lucht Saothair na hÉireann agus i ndéantóirí gunnaí Bhaile Átha Cliath sa 19ú Aois i measc eile. Tá céim bainte amach aige i gCaidreamh Tionsclaíoch agus tá sé ina Leaschathaoirleach ar Chumann Músaem na hÉireann faoi láthair.

 
Dearadh Gréasáin le Arekibo