Seamus Lynam

Tháinig Seamus Lynam chuig an Músaem mar Cheann Seirbhísí in 2001. Tá sé iomlán freagrach as seirbhísí poiblí an Mhúsaeim - straitéisí oideachais agus margaíochta, áiseanna cuairteoirí, slándáil agus foirgnimh. Bhí sé freagrach freisin as clár caipitil an Mhúsaeim a sheachadadh lena n-áirítear Céim II, Dún Uí Choileáin agus athfhorbairt an fhoirgnimh do Stair an Dúlra.

Ó tháinig sé chuig Oifig na nOibreacha Poiblí i 1978 bhí gairmréim éagsúil aige i réimse oidhreachta agus cultúrtha na seirbhíse poiblí. Sna 1980idí bhí sé ina bhainisteoir tionscadail ar mhórán tionscadail chaipitil oidhreachta lena n-áirítear ionaid cuairteoirí ag Gleann Dá Loch agus Páirc Náisiúnta Ghleann Bheatha. I 1991 ceapadh é mar chéad Oifigeach Oideachais agus Poiblíochta OOP. Sa ról sin bhunaigh sé Laethanta Oidhreachta in Éirinn agus bhí sé ina ionadaí ar Éirinn mar dhuine de bhaill bhunaidh Laethanta Oidhreachta na hEorpa. Bhí sé ina chathaoirleach ar Choiste na hÉireann agus rinne sé clár fairsing a bhainistiú do Bhliain na hEorpa um Chaomhnú an Dúlra i 1995. I 1997 chuaigh sé go dtí an Roinn Ealaíon, Oidhreachta, Gaeltachta agus Oileán agus d’oibrigh sé ar reachtaíocht agus ar bheartas ealaíon lena n-áirítear an páipéar uaine ar na healaíona ‘Towards a New Framework for the Arts’, agus an tAcht Ealaíon, 2003.

 
Dearadh Gréasáin le Arekibo