Ann Daly

Tháinig Ann Daly chuig an Músaem in 2002. Mar Cheann Margaíochta, tá sí freagrach as na straitéisí margaíochta agus na pleananna don cheithre shuíomh ag Ard-Mhúsaem na hÉireann a bhainistiú agus a chur i bhfeidhm; an pacáiste cumarsáide don phobal i gcoitinne agus na meáin; agus bainistíocht a dhéanamh ar oibríochtaí tráchtála an Mhúsaeim lena n-áirítear Seirbhísí Miondíola, Lónadóireachta agus Corparáideacha.

I measc na gcáilíochtaí atá aici tá Dioplóma Iarchéime i Margaíocht; Dioplóma i gCaidreamh Poiblí; agus Dioplóma i gCaidreamh Tionsclaíoch. D’oibrigh sí le Diageo (Guinness Ireland Group Ltd. roimhe seo) sular ceapadh í sa Mhúsaem agus bhí roinnt post margaíochta sinsearach aici i mBainistíocht Margaíochta agus Bainistíocht Margaíochta Straitéisí.

Tá sí mar bhall d’Institiúid Mhargaíochta na hÉireann agus d’Institiúid na hÉireann um Chaidreamh Poiblí, agus tá sí gníomhach ar an bhFochoiste Cumarsáide de Chomhlachas Tráchtála Bhaile Átha Cliath.

 
Dearadh Gréasáin le Arekibo