Gregory Kelly

Tháinig Gregory Kelly chuig an Músaem mar Bhainisteoir Saoráidí i 1998. Tá sé freagrach as na Seirbhísí Bainistíochta Saoráidí uile ar fud an Mhúsaeim a sholáthar. I measc na bpríomhdhualgas atá air tá: slándáil, sláinte agus sábháilteacht, cumarsáid, fóntais, bainistíocht conartha, cúrsaí iompair, bainistíocht tionscadal, sábháilteacht dóiteáin, stóráil na mbailiúchán, seirbhísí fáilteachais, agus caomhnú fuinnimh. Mar oifigeach na bhfoirgneamh, tá clár cuimsitheach cothabhála agus foirgneamh curtha i bhfeidhm aige i gcomhar le hOifig na nOibreacha Poiblí, chun rochtain shábháilte a mhéadú sna suíomhanna Músaeim uile.

D’fhóin sé mar oifigeach sna Fórsaí Cosanta sular tháinig sé chuig an Músaem. Bhain sé amach céim an Chaptaein le linn a chuid ama agus d’fhóin sé ar Fheachtas Coimeádta Síochána na Náisiún Aontaithe sa Mheánoirthear trí bhabhta ar leith.

Chomh maith lena chúrsaí gairme Míleata i gceannaireacht agus bainistíocht daoine, tá cáilíochtaí tríú leibhéal aige in Acmhainní Daonna, Bainistíocht Slándála, agus Dioplóma Gnó i mBainistíocht Saoráidí.

 
Dearadh Gréasáin le Arekibo