Eamonn Kelly

Tháinig Eamonn Kelly chuig an Músaem i 1975 agus is é an Coimeádaí ar rannán na Seaniarsmaí. Tá sé freagrach as Bailiúchán seandálaíochta na hÉireann; Bailiúchán na hÉigipte; as an mBailiúchán Clasaiceach agus as an mBailiúchán Eitneagrafach. I measc na gcáilíochtaí atá aige tá BA agus MA, agus sular ceapadh sa Mhúsaem é d’oibrigh sé mar sheandálaí tráchtála.

Tá sé ina bhall de Choiste Seandálaíochta Náisiúnta Acadamh Ríoga na hÉireann. I measc na spéiseanna taighde atá aige tá staidéir na hIarannaoise; lonnaíocht tuaithe in Aois na Lochlannach; agus gnéithe den ealaín réamhstairiúil agus mheánaoiseach.

Tá a lán scríofa aige ar ghnéithe éagsúla de sheandálaíocht na hÉireann agus tá sé tar éis teoiric nua a fhorbairt chun feiniméin na gcorp portaigh Iarannaoise in Éirinn a mhíniú, a spreag an taispeántas Ríogacht agus Íobairt.
 
Dearadh Gréasáin le Arekibo