Buaicphointí an Mhúsaeim

An radharc trasna áiléar na cúirte láir

Lonnaítear bailiúchán déantán ar leith sa bhrainse seo d’Ard-Mhúsaem na hÉireann a dhátaíonn ó 7000 RC go dtí tréimhse na meánaoise déanaí. I measc na samplaí tá Cailís Ardach, Dealg na Teamhrach agus Taisce Dhoire na bhFlann.

I measc na dtaispeántas speisialta tá Ór – Ór na hÉireann, bailiúchán iontach d’ornáidí óir réamhstairiúla, agus Éire na Réamhstaire agus Éire in aimsir na Lochlannach. In Éire na Meánaoise 1150 - 1550 déantar saol na meánaoise in Éirinn a fhiosrú trí dhéantáin a mhaireann. Léiríonn An Éigipt Ársa agus Beatha agus Bás sa Domhan Rómhánach roinnt de na bailiúcháin nach as Éirinn iad.

 
Dearadh Gréasáin le Arekibo