Buaicphointí an Mhúsaeim

Dún Uí Choileáin Cearnóg Uí Chléirigh

Tá samplaí breátha d’airgead, chriadóireacht, earraí gloine, armra, throscán, shaol na tuaithe, sheodra, mhonaí agus bhoinn ar taispeáint sa bhrainse seo d’Ard-Mhúsaem na hÉireann. Tá siad seo go léir ar taispeáint go cruthaitheach i ngailearaithe nuálaíocha agus comhaimseartha, a thugann spreagadh duit dul níos faide, féachaint níos cóngaraí agus scrúdú níos mine.

I measc na dtaispeántas speisialta tá Saighdiúirí agus Taoisigh: An tÉireannach i mBun Cogaíochta sa Bhaile agus Thar Lear ó 1550, bailiúchán fairsing de dhéantáin ó áiteanna ar fud an domhain; agus Éirí Amach na Cásca: Tuiscint ar 1916, a fhéachann ar na deich mbliana de chorraíl in Éirinn idir 1913 agus 1923.

I measc na dtaispeántas eile tá taispeántas Rogha an Chaomhnóra, i measc na nithe atá anseo tá cloigín ársa Seapánach atá breis is 2,000 bliain d’aois. Tugann Cad atá sa Stór? deis duit dul as radharc an phobail agus fáil amach faoi obair le bailiúcháin an Mhúsaeim. Tá an gailearaí Ón Stór ar dhá leibhéal agus tugann sé deis shuimiúil duit féachaint ar dhéantáin a bhí sa stór roimhe seo.

 
Dearadh Gréasáin le Arekibo