Buaicphointí an Mhúsaeim

Tugann an brainse seo d’Ard-Mhúsaem na hÉireann beocht do thraidisiúin shaol na tuaithe ar fud na hÉireann ó 1850 beagnach go dtí an lá atá inniu ann. Is ann atá rannóg Saol Tíre na hÉireann agus bailiúchán náisiúnta na réad a léiríonn saol traidisiúnta na hÉireann. 

Díríonn na taispeántais, atá ar cheithre hurlár ar nósanna agus ar fhéilte, ar fheirmeoireacht agus ar iascaireacht, ar cheirdeanna agus ar cheardaíocht, ar an saol sa bhaile (troscán agus feistithe) chomh maith leis na héadaí a rinne agus a chaith muintir na tuaithe i rith na tréimhse 1850 – 1950. Úsáidtear píosaí scannán neamhchoitianta agus grianghraif d’fhonn na suíomhanna bunaidh ina ndearnadh agus inar úsáideadh na hábhair éagsúla a athchruthú.

Léiríonn na taispeántais an tábhacht a bhaineann le Saol na Tuaithe (réada a bhaineann leis an saol traidisiúnta) agus Béaloideas (gnéithe doláimhsithe an tsaoil - scéalta, miotais agus creidimh agus cleachtais thraidisiúnta).

cláir phoiblí phraiticiúla den scoth ann freisin, a ritheann ar feadh na bliana, agus atá comhdhéanta de thaibhléirithe, de léirithe agus de cheardlanna ealaíne agus ceardaíochta. Is féidir le grúpaí clár atá curtha in oiriúint dá gcuairt a shocrú.

 
Dearadh Gréasáin le Arekibo