Ár bhFoireann

Eamonn P. Kelly

Teideal: Coimeádaí na Seaniarsmaí Éireannacha

Réimsí Saineolais: Bailiúcháin ón Iarannaois lena n-áirítear corpáin phortaigh agus Ealaín Cheilteach luath; lonnaíocht tuaithe na Lochlannach in Éirinn; crannóga agus láithreáin lochacha; Síle na gcíoch.

Mary Cahill

Teideal: Coimeádaí Cúnta Grád I

Réimsí Saineolais: Bailiúcháin ón gCré-Umhaois; stair na mbailiúchán agus ársaíocht.

Nessa O'Connor

Teideal: Coimeádaí Cúnta Grád I

Réimsí Saineolais: An Dlí Oidhreachta; Seandálaíocht Faoi Uisce.

An Dr Andy Halpin

Teideal: Coimeádaí Cúnta Grád I

Réimsí Saineolais: Seandálaíocht Éire na Meánaoise; Seandálaíocht Bhaile Átha Cliath na Lochlannach agus na Meánaoise; Airm agus Cogaíocht na Meánaoise.

Maeve Sikora

Teideal: Coimeádaí Cúnta Grád II

Réimsí Saineolais: Seandálaíocht Ré na Lochlannach in Éirinn; seandálaíocht adhlactha in Éirinn; an bailiúchán Cipireach.

Fiona Reilly

Teideal: Coimeádaí Cúnta Grád II

Réimsí Saineolais: An bailiúchán Rómhánach; ceadúnú seandálaíochta; ailtireacht shéipéil pharóiste na Meánaoise; Coimeádaí Teagmhála maidir le bailiúcháin Eitneagrafaíochta.

Pádraig Clancy

Teideal: Coimeádaí Cúnta Grád II

Réimsí Saineolais: Ceadúnú seandálaíochta; crosa arda agus macasamhla; tírdhreach seandálaíochta an Churraigh agus Dhún Ailinne, Co. Chill Dara.

Margaret Lannin

Teideal: Cúntóir Teicniúil Sinsearach

Réimsí Saineolais: Athchóiriú réad; bailiúcháin seandálaíochta a ghléasadh agus a chur ar taispeáint; réada a láimhseáil; rochtain a fháil ar bhailiúcháin chúltaca ar son taighdeoirí.

Eamonn McLoughlin

Teideal: Oifigeach Cléireachais

Réimsí Saineolais: An duine teagmhála maidir le hiarratais ar Intéirneachtaí i Rannóg na Seaniarsmaí Éireannacha.

Tabhair faoi deara le do thoil go bhfuil córas Oifigeach ar Dualgas ann le déileáil le fionnachtana nó ceisteanna ginearálta. Is féidir dul i dteagmháil leis an Oifigeach ar Dualgas trí ghlaoch a chur ar lasc-chlár an Mhúsaeim +353 1 6777444 agus iarraidh labhairt leis an Oifigeach ar Dualgas i Rannóg na Seaniarsmaí Éireannach nó trí ríomhphost.

 
Dearadh Gréasáin le Arekibo