Ár bhFoireann

Anthony (Tony) Candon

Bainisteoir Coimeádaí

Ceann rannóg Saol na Tuaithe agus Bainisteoir Ard-Mhúsaem na hÉireann - Saol na Tuaithe.

Tá Tony ina sheandálaí agus ina staraí ar na meánaoiseanna, agus tá suim faoi leith aige i ról na músaem sa tsochaí chomhaimseartha

An Dr Séamas Mac Philib

Coimeádaí

Leas-Choimeádaí Grád 1, oileadh Séamas Mac Philib M.A., Ph.D., H.Dip. Ed., mar eitneolaí agus mar staraí sa Choláiste Ollscoile, Baile Átha Cliath, i nDaon-Mhúsaem Tíre agus Iompair Uladh, i Nordiska Museet (IFF), Stockholm agus i Musée National des Arts et Traditions Populaires (CEF), Páras.  

Sular tháinig sé isteach go hÁrd-Mhúsaem na hÉireann, d’oibrigh sé sna ranna rialtais, an Roinn Airgeadas (Caiteachas Oidhreachta san áir.) agus i Roinn an Taoisigh (Rannóg Ealaíon agus Cultúir). Tá go leor foilseachán aige, i mBéaloideas agus in Ulster Foklife go háirithe. Taighde faoi láthair: curacha na hÉireann agus eitneolaíocht agus tiarnaí talún na hÉireann. Eisean an coimeádaí le talmhaíocht, báid, iascaireacht, fiach agus iompar.

An Dr Anne O’Dowd

Coimeádaí

Rosa Meehan

Coimeádaí (ar chead neamhláithreachta go dtí Meitheamh 2010)

Clodagh Doyle

Coimeádaí

 
Dearadh Gréasáin le Arekibo