Ár bhFoireann

Nigel Monaghan

Teideal: Coimeádaí

Réimsí Saineolais: Pailé-ointeolaíocht Éireannach, mamaigh ón Oighearaois, stair an Mhúsaeim

Mark Holmes

Teideal: Coimeádaí Cúnta Grád I

Réimsí Saineolais: Bailiúcháin zó-eolaíochta, crústaigh

An Dr Matthew Parkes

Teideal: Coimeádaí Cúnta Grád II

Réimsí Saineolais: Bailiúcháin Domhaneolaíochta, pailé-ointeolaíocht Éireannach

An Dr Leona Leonard

Teideal: Cúntóir Teicniúil

Réimsí Saineolais: Cúram na mbailiúchán, tacaíocht theicniúil, cuairteoirí taighde

 
Dearadh Gréasáin le Arekibo