Réamhscoil

Is féidir le gníomhaíochtaí ceardlainne freastal ar suas le 15 leanbh atá trí bliana d’aois nó níos sine.

Ceardlann

Ainmhithe a Aithint

Sa cheardlann seo, gheobhaidh leanaí óga taithí ar mhamaigh, reiptílí, éin agus ar fhrídí. Is féidir leo fíoreiseamal ón mbailiúchán Stair an Dúlra a láimhseáil agus foghlaim faoin áit ina gcónaíonn na créatúir speisialta seo agus conas a mhaireann siad.


Fad: 30 nóiméad
Méid an ghrúpa: 15 in aghaidh an ghrúpa.


Cuirfear na coincheapa agus na scileanna seo a leanas in iúl do na leanaí:

Coincheap

  • Éagsúlacht agus tréithe nithe beo
  • Plandaí agus ainmhithe
  • Próisis na beatha
  • Fuaim
  • An timpeallacht nádúrtha áitiúil

Scileanna

  • Breathnú
  • Ceistiú
  • Réamh-mheas
  • Anailísiú
 
Dearadh Gréasáin le Arekibo