Tionscadail

CoBiD – Bitheolaíocht Bunaithe ar Bhailiúcháin i mBaile Átha Cliath (Collections-Based Biology in Dublin)

Táimid ag comhoibriú le foireann na Scoile Bitheolaíochta agus Eolaíochta Comhshaoil in Ollscoil na hÉireann, Baile Átha Cliath, ar an tionscadal seo. Cuireann an músaem agus foireann na hollscoile cúrsa ar fáil do scoláirí na bliana deireanaí a bhfuil taighde agus coimeád i músaem mar chuid de. Mar chuid den tionscadal táthar tar éis catalógú a dhéanamh ar 40,000 eiseamal inár mbailiúcháin agus feabhas a chur ar rochtain ar ár mbailiúcháin do thaighdeoirí. Bhuaigh an cúrsa agus ár gcuid oibre le hoideachas aosach an duais don Tionscnamh Rochtana agus For-rochtana is Fearr i nDámhachtainí Músaem na Bliana 2004. Is féidir leat cuairt a thabhairt ar láithreán gréasáin CoBiD anseoLinks to external website.

Invertebrate Ireland Online

Táimid ag comhoibriú le foireann Mhúsaem Uladh agus roinnt páirtithe eile ar an tionscadal seo. Tá sé d’aidhm againn seicliostaí ar líne a sholáthar d’fhána inveirteabrach na hÉireann. Déanann na liostaí seo achoimriú ar na speicis d’fheithidí, dhamháin alla, dhrúchtíní agus ainmhithe beaga eile a dhéanann suas formhór ár bhfána ar an oileán seo. Is féidir leat cuairt a thabhairt ar Invertebrate Ireland Online anseoLinks to external website.

Taisce na hÉireann d’Fhíochán Géiniteach Céiticeach

Tá samplaí á dtógáil ó mhíolta móra agus ó dheilfeanna a bhíonn tréigthe ar ár gcladaí chun DNA a bhailiú. Cabhraíonn sé seo linn tuiscint a fháil ar dhaonra céiticeach ár n-uiscí. Déantar an obair i gcomhpháirtíocht leis an nGrúpa Éireannach maidir le Míolta Móra agus Deilfeanna. Is féidir leat cuairt a thabhairt ar a láithreán gréasáin anseoLinks to external website.
 
Dearadh Gréasáin le Arekibo