Seirbhísí Taighde

Coimeádtar formhór na 35,000 réad i mbailiúcháin rannóg Saol na Tuaithe i stórtha nua, saintógtha in Ard-Mhúsaem na hÉireann - Saol na Tuaithe, Páirc Thurlaigh, Caisleán an Bharraigh, Co. Mhaigh Eo. Coimeádtar mórán de na réada móra, innealra feirme an 20ú haois luath ina measc, i stór an Mhúsaeim sa Daingean, Co. Uíbh Fháilí.

Níl ach cuid bheag de bhailiúcháin na rannóige ar taispeáint don phobal, mar a bhíonn i músaem ar bith. Tá an chuid seo den bhailiúchán ar fáil don phobal le linn uaireanta oscailte an Mhúsaeim. Is féidir rochtain a fháil ar na bailiúcháin chúltaca, agus na doiciméid a bhaineann leo, trí shocrú a dhéanamh roimh ré. Má theastaíonn uait staidéar a dhéanamh ar ghnéithe de na bailiúcháin ba chóir duit, sa chéad dul síos, dul i dteagmháil leis an gCoimeádaí ar Dualgas, Ard-Mhúsaem na hÉireann - Saol na Tuaithe, Páirc Thurlaigh, Caisleán an Bharraigh, Co. Mhaigh Eo. Teil. +353 94 9031755.

Tá leabharlann agus cartlann shuntasach ag rannóg Saol na Tuaithe. Ní féidir úsáid a bhaint astu ach amháin le coinne. Déan teagmháil linn chun tuilleadh sonraí a fháil.

 
Dearadh Gréasáin le Arekibo