Scoileanna & Coláistí

TABHAIR FAOI DEARA LE DO THOIL: Tá Ard-Mhúsaem na hÉireann - Stair an Dúlra ar Shráid Mhuirfean dúnta go dtí go bhfógrófar a mhalairt.

Beidh na himeachtaí oideachais uile ar siúl anois in Ard-Mhúsaem na hÉireann - Seandálaíocht ar Shráid Chill Dara.

Faisnéis d’Oideoirí

Is féidir le scoileanna agus coláistí tairbhe mhór a bhaint as acmhainní Ard-Mhúsaem na hÉireann - Stair an Dúlra a úsáid, agus cuirimid fáilte roimh gach scoláire, idir leanaí réamhscoile agus foghlaimeoirí ar feadh an tsaoil.

Cathain ar chóir cuairt a thabhairt?

Bímid ar oscailt ó Mháirt go hAoine ó 10:00 go dtí 17:00; ar an Domhnach ó 14:00 go dtí 17:00; agus bímid dúnta ar an Luan. Is féidir leat áirithint a dhéanamh am ar bith le linn uaireanta oscailte an Mhúsaeim, má tá ball foirne ar fáil.

Ullmhú roimh ré


Beidh eispéireas foghlama i bhfad níos saibhre ag scoláirí a thugann cuairt ar an Músaem má dhéantar roinnt réamhoibre sa seomra ranga roimh an gcuairt. Molaimid do mhúinteoirí obair a dhéanamh roimh an gcuairt sa rang le cabhrú le daltaí tuiscint a fháil ar an méid a fheicfidh siad. D’fhéadfá cuairt a thabhairt ar an Músaem sula dtéann do ghrúpa ann nó d’fhéadfá leas a bhaint as an láithreán gréasáin seo.

Feabhsófar cumas foghlama na leanaí ar do chuairt má tá baint idir ábhar na cuairte agus obair a rinneadh sa seomra ranga. Bíonn sé seo éifeachtach go háirithe do chuairteoirí óga, mar d’fhéadfaidís tairbhe a bhaint as na grúpaí ainmhithe ar nós feithidí, moilisc, éisc, reiptílí, éin agus mamaigh a fheiceáil sula dtagann siad chuig an Músaem. Chun naisc a fháil chuig láithreáin ghréasáin ar a bhfuil faisnéis faoi ghrúpaí ainmhithe, tabhair cuairt ar an rannóg Naisc Úsáideacha.

Maoirseacht


Tá sé ina riail againn go mbeadh duine fásta amháin ar a laghad ina mhaoirseoir in aghaidh gach grúpa 15 leanaí réamhscoile nó bunscoile, agus duine fásta amháin ar a laghad ina mhaoirseoir in aghaidh gach grúpa 30 scoláire iarbhunscoile.

Tá an maoirseoir freagrach as iompar agus sábháilteacht an ghrúpa fad is atá siad ar thailte an Mhúsaeim.

Páirceáil


Níl mórán spásanna páirceála gar don Mhúsaem ar Shráid Chill Dara. Gearrtar táille ar pháirceáil sa limistéar sin.

Slándáil


Ós rud é nach bhfuil ach méid teoranta saoráidí seomra cótaí ar fáil, ba chóir do leanaí an méid is lú bagáiste agus is féidir a thabhairt leo isteach i bhfoirgnimh an Mhúsaeim. Ba chóir do chuairteoirí sparáin agus nithe luachmhara eile a choinneáil leo le linn na cuairte.

Saoráidí Lóin


Tá an caifé ar an láithreán, a dhíolann deochanna agus bia te agus fuar, ar oscailt do gach cuairteoir chuig an Músaem.

Conas cuairt a chur in áirithe


Chun tuilleadh eolais a fháil faoi chuairt a chur in áirithe, féach ar an rannóg áirithintí.

 
Dearadh Gréasáin le Arekibo