An Dara Leibhéal

Is féidir léachtaí agus ceardlanna a sholáthar do scoláirí dara leibhéal.

Léachtaí

An Bailiúchán ar Stair an Dúlra

Is ionann an léiriú closamhairc seo agus turas ginearálta ar Ard-Mhúsaem na hÉireann - Stair an Dúlra. Taispeánann sé na heiseamail chéanna go léir mar íomhánna digiteacha, agus tugann sé léargas ar roinnt coincheapa mar bithéagsúlacht, tacsanomaíocht, iompar ainmhithe, caomhnú agus díothú mar aon le cúlra an Mhúsaeim féin.

Oiriúnacht: 1ú go 6ú bliain
Fad: 45 nóiméad
Méid an ghrúpa: uasmhéid 60 duine in aghaidh an chur i láthair


Caomhnú agus Díothú

Cén fáth go bhfuil roinnt ainmhithe i mbaol? Cad a chiallaíonn díothú i ndáiríre? Taispeánann an léiriú closamhairc ainmhithe nach féidir a fháil ach in áit amháin: i músaem. Faigh tuilleadh amach faoi chaomhnú in Éirinn. Baineann an léiriú úsáid as íomhánna d’eiseamail sa Mhúsaem chun cúiseanna an díothaithe a mhíniú, agus chun míniú a thabhairt ar an gcúis go bhfuil eolaíocht an chaomhnaithe ríthábhachtach chun bithéagsúlacht a choinneáil.

Oiriúnacht: 1ú go 6ú bliain.
Fad: 45 nóiméad
Méid an ghrúpa: uasmhéid 60 duine in aghaidh an chur i láthair

**D’fhéadfaí cur i láthair closamhairc ar ábhair zó-eolaíochta eile a chruthú, má fhaightear réamhfhógra in am maidir leis na hiarratais go léir.

Ceardlanna

Féach ar na Fiacla Móra Sin!

Tar linn ar an gceardlann seo agus foghlaimeoidh tú na difríochtaí idir feoiliteoirí, luibhiteoirí agus uiliteoirí trí fhéachaint ar a bhfiacla, a súile, a gcluasa agus a sróna. Faigh amach conas a bhraitheann agus a fhéachann blaoscanna gach cineál ainmhí.

Oiriúnacht: 1ú go 6ú bliain
Fad: 30-45 nóiméad
Méid an ghrúpa: grúpaí 1ú go 6ú bliain de <20


Príomhábhair an Churaclaim

  • Eolaíocht: Nithe Beo, Éiceolaíocht
  • Bitheolaíocht: Éiceolaíocht
 
Dearadh Gréasáin le Arekibo