Seirbhísí do Sheandálaithe Gairmiúla

Iarratais ar Cheadúnais chun Réada Seandálaíochta a Athrú nó a Easpórtáil

Tá ár gcóras ar líne á thógáil faoi láthair.

Idir an dá linn, tabhair faoi deara le do thoil go bhfuil foirmeacha iarratais agus treoirlínte maidir le foirmeacha a chomhlánú le fáil ón Oifigeach ar Dualgas, Rannóg na Seaniarsmaí Éireannacha, Ard-Mhúsaem na hÉireann, Sráid Chill Dara, Baile Átha Cliath 2 (+353 1 6777444). Is féidir foirmeacha iarratais a iarraidh chomh maith trí ríomhphost a chur chuig licensing@museum.ie. Nuair atá foirmeacha á n-iarraidh léirigh an líon foirmeacha atá ag teastáil agus tabhair seoladh poist fillte.

 
Dearadh Gréasáin le Arekibo