Seirbhísí

Tairgeann Ard-Mhúsaem na hÉireann na seirbhísí seo a leanas:

Turais threoraithe

 • Ag cur na dtaispeántas in aithne do ghrúpaí ar bhealach an-fhaisnéiseach agus neamhfhoirmiúil
 • Ábalta freastal ar aois agus cumais éagsúla aon ghrúpa
 • Ag clúdach réimse leathan téamaí - ach is féidir turais a chur in oiriúint do ghrúpa ar leith
 • Maireann na turais idir 45 nóiméad agus 1 uair an chloig

Ceardlanna

 • Tá sé mar aidhm acu seo deiseanna a thabhairt do scoláirí foghlaim faoi na bailiúcháin trí réimse cur chuige/ disciplíní lena n-áirítear ceardlanna réada, plé, dráma, scéalaíocht agus ealaín agus ceardaíocht
 • Rannpháirtithe a spreagadh chun na bailiúcháin a fheiceáil agus chun idirghníomhú leo ar bhealaí éagsúla, ag tabhairt isteach scileanna agus teicnící sainiúla
 • Maireann na ceardlanna 1 uair an chloig

Bailiúcháin láimhseála

Tá ceardlanna a úsáideann bailiúchán láimhseála ón Rannóg Oideachais agus For-rochtana ar fáil ag gach suíomh. Tá an bailiúchán á fhorbairt chun tuilleadh deiseanna a chur ar fáil i gcomhair iniúchadh idirghníomhach na dtaispeántas.

Léirithe ceardaíochta

 • Á dtabhairt ag ceardaithe oilte a chuireann réimse ceirdeanna traidisiúnta in aithne do scoláirí
 • I measc na gceirdeanna tá caoladóireacht, tuíodóireacht, sníomh, fíodóireacht agus déanamh ime
 • Maireann na léirithe 1 uair an chloig

Cur i láthair closamhairc

Maireann siad idir 20 agus 30 nóiméad.

Cuairteanna féinstiúrtha

 • Fáilte rompu. Tá pacáiste acmhainne ar fáil chun cabhrú le múinteoirí réiteach i gcomhair an turais chuig an Músaem.
 • Molaimid go dtabharfadh múinteoirí fógra roimh ré maidir le gach cuairt tríd an Oifig Áirithintí ábhartha

Seomraí Acmhainne Oideachais

Ar fáil ag gach láithreán. Seo acmhainní don phobal chun iniúchadh breise a dhéanamh ar an Músaem agus ar na bailiúcháin agus chun tuairim a thabhairt fúthu. Chomh maith le spásanna gníomhaíochta agus taighde a chur ar fáil tá siad seo a leanas i ngach ceann de na láithreáin nó i roinnt acu: leabhair, déantáin láimhseála, sleamhnáin, ríomhairí le ilmheán idirghníomhach, cláir an Mhúsaeim agus rochtain theoranta ar an idirlíon.

Cairteacha gníomhaíochta

Tá na cairteacha seo lonnaithe sna gailearaithe taispeántais agus tá bileoga oibre agus ábhar ealaíne le fáil iontu le haghaidh gníomhaíochtaí féinstiúrtha.

Cúrsaí do mhúinteoirí

Eagraíonn an roinn Oideachais & For-rochtana cúrsaí inseirbhíse do mhúinteoirí gach bliain.

For-rochtain

Is féidir gníomhaíochtaí a thairiscint i scoileanna ach é a bheith socraithe roimh ré. Is seirbhís theoranta í seo.

Seirbhísí trí Ghaeilge

Bíonn turais, ceardlanna, seisiúin scéalaíoachta agus comhrá ar siúl trí Ghaeilge ó an go ham.  Tá bileoga oibre éagsúla trí Ghaeilge do pháistí 8 - 12 bhlian ar fáil san Ard-Mhúsaem.  Tá fáilte faoi leith roimh Ghaelscoileanna agus roimh chainteoirí Ghaeilge chuig an Ard-Mhúsaem.  Glaoigh ar an Roinn Oideachais chun eolas breise a fháil.

Institiúidí teanga

Fáiltíonn an Músaem roimh ghrúpaí ó Institiúidí a fhreastalaíonn ar scoláirí Béarla mar theanga iasachta. Téigh i dteagmháil leis an Oifig Áirithintí ábhartha chun bileog a fháil le treoirlínte i gcomhair cuairteanna ó Institiúidí Teanga.

Tabhair faoi deara le do thoil nach bhfuil gach ceann de na seirbhísí seo ar fáil ag gach láithreán de chuid an Mhúsaeim. Chun liosta sonraithe a fháil de na seirbhísí atá ar fáil ag Ard-Mhúsaem na hÉireann i mBaile Átha Cliath nó ag Ard-Mhúsaem na hÉireann - Saol na Tuaithe, téigh i dteagmháil leis an Oifig Áirithintí ábhartha.

Ar ais go dtí an barr 
Dearadh Gréasáin le Arekibo