Ráiteas Straitéise

Cuireann an Ráiteas Straitéise seo in iúl ar bhealach leathan fís agus treo ar aghaidh Ard-Mhúsaem na hÉireann agus é ag dul chun cinn mar fhoras uathrialaitheach leathstáit arna bhunú faoi fhorálacha an Achta um Fhorais Chultúir Náisiúnta, 1997. Leagann sé amach fís, misean agus luachanna an Mhúsaeim agus leagann sé béim ar roinnt príomhghnéithe den chaoi a dtabharfaidh sé aghaidh ar na dúshláin agus na deiseanna atá amach roimhe sna blianta atá le teacht.

Íoslódáil leagan PDF den Ráiteas Straitéise:

Statement of Strategy NMI Strategy Statement.pdf (1.53 MB, Adobe PDF)

Ráiteas Straitéise - Gaeilge  MI Strategy Statement IRISH.pdf (1.52 MB, Adobe PDF)

 
Dearadh Gréasáin le Arekibo