Caomhnú

Tá réada ó na bailiúcháin a chóireáil i gceist le caomhnú agus tógann sé a lán ama. D’fhéadfadh réada a ghlanadh, réada sobhriste a neartú, maisiúchán dromchla a nochtadh agus mionscrúduithe eolaíochta ar réada a bheith i gceist. Is baill foirne atá sainoilte i roinnt disciplíní caomhnaithe ar leith, lena n-áirítear teicstílí, Saol na Tuaithe, stair an dúlra, seandálaíocht, troscán, páipéar agus criadóireacht (le gloine agus clocha), a thugann faoi na próisis seo, agus bíonn siad ag feidhmiú i stiúideonna ar leith faoi scáth iomlán na Rannóige Caomhnaithe. Is féidir leat tuilleadh a léamh faoi na stiúideonna seo sna hailt ag bun an leathanaigh seo.

Pléitear le fríotha seandálaíochta tábhachtacha i Rannóg Caomhnaithe an Mhúsaeim, áit a ndéantar iad a ghlanadh, a chobhsú agus a mhionscrúdú. Le blianta beaga anuas bhí roinnt fionnachtainí tábhachtacha i gceist leis seo ó phortaigh móna na hÉireann, Saltair an Fheadáin Mhóir ina measc.

Is éard atá i gceist le caomhnú feabhais ná réada a chaomhnú trí fhachtóirí comhshaoil a dhéanfadh damáiste dóibh a scriosadh. Cuid den phróiseas seo ná timpeallacht an Mhúsaeim a rialú (m.sh. solas, taise), cosc a chur ar lotnaidí feithide teacht isteach sa Mhúsaem, agus cinntiú go ndéantar réada a phacáil agus a láimhseáil i gceart.

Tugtar turais ar an Rannóg Caomhnaithe go rialta, ina bhfaigheann tú deis bualadh le baill foirne agus na tionscadail atá ar siúl sa rannóg ag an am a fheiceáil agus a phlé. Caithfear na turais seo a chur in áirithe roimh ré trí dhul i dteagmháil leis an Rannóg Oideachais ar +353 1 6486453.


 
Dearadh Gréasáin le Arekibo