Teistiméireachtaí

An méid atá le rá ag ár gcliaint...

Ba mhaith liom buíochas ó chroí a ghabháil libh as ucht bhur gcuid cúnaimh leis an seimineár. Is an-ionad é an Seomra Palaitíneach, agus luaigh roinnt daoine chomh furasta is atá sé a theacht air ón Luas, mar go raibh daoine ó thimpeall na tíre ag freastal ar an seimineár. An bhféadfá buíochas a ghlacadh le Dermot dom as ucht a chuid cúnaimh inniu, bhí sé chomh cabhrach agus cairdiúil. Déanann sé an-difir nuair atá seimineár á eagrú agat a bheith ag obair le daoine cairdiúla, éifeachtúla. Buíochas mór le Alex freisin as ucht turas a thabhairt den taispeántas, bhí sí iontach! Caithfidh mé a rá gur thaitin an taispeántas go mór liom, agus is dóigh go rachaidh mé féin ar ais arís chun é a fheiceáil! Bhí an bia go hálainn chomh maith. Ar an iomlán, cheap mé gur éirigh go maith leis, agus is cinnte go molfainn an Músaem mar ionad do sheimineáir agus bainfidh mé féin úsáid arís as má bhíonn imeacht eile á chur ar siúl agam.
Mary Dunne, an tÚdarás um Ard-Oideachas

D’éirigh go maith leis an gcruinniú inné, agus chuaigh sé i gcion go mór ar ár gcuairteoirí atá anseo den chéad uair. I rith an dara leath den lá bhaineamar úsáid as an seomra ‘scíthe’ agus bhí na rannpháirtithe i dtrí ghrúpa agus iad ábalta téamaí a phlé eatarthu féin. Mar sin, ní fhéadfadh méid agus dearadh an Fhorsheomra a bheith níos feiliúnaí. Ina theannta sin, tháinig an ghrian amach beagáinín i rith am lóin, agus measaim gur tógadh cúpla grianghraf timpeall ar an ‘Sea Stallion’. Chuir Brambles lón an-bhlasta ar fáil, agus ní gá a rá ach gur tháinig mé ar ais chuig an oifig agus mé ‘ar bís’ faoi na saoráidí.

Go raibh míle maith agaibh as ucht bhur gcúnaimh ar fad ag réiteach i gcomhair an lae. Ní bheadh aon leisce orm an Forsheomra a úsáid arís i gcomhair cruinnithe den chineál seo, agus ceapaim go bhfuil mo chomhghleacaithe tar éis suntas a thabhairt don spás freisin.
Shivaun Gallagher, An Lárionad Náisiúnta um Threoir san Oideachas

Go raibh míle maith agaibh as ucht bhur gcabhair go léir. D’éirigh thar cionn leis, agus is cinnte go gcuimhneoimid ar an Seomra Palaitíneach amach anseo!
Aileen Lynch, Foras Croí na hÉireann

Go raibh míle maith agaibh as ucht an méid a rinne sibh chun oíche chomh hiontach a thabhairt dúinn i gcomhair an tseolaidh. Bhí an t-údar iontach sásta leis an tráthnóna agus tá a fhios agam gur mó ná sásta a bhí eagarthóirí na sraithe leis an imeacht go léir. Tá an t-ionad féin mórthaibhseach, ach taobh amuigh de sin, bhí tú féin agus foireann iomlán an Mhúsaeim an-chabhrach agus ba mhór an spóirt a bheith ag obair libh.
Anthony Tierney, Four Courts Press

Go raibh míle maith agaibh as chuile rud inné. Is é seo an t-ionad is fearr a bhí againn go dtí seo agus bhí an bia go haoibhinn.
Anne Hallinan, an Ghníomhaireacht do Chomhrac na Bochtaine

 
Dearadh Gréasáin le Arekibo