An Leabharlann

Cé gur i gcomhair fóillíochta agus staidéir is mó a úsáideadh an leabharlann, is ann a d’íocadh feirmeoirí tionónta a gcíos ráithiúil lena dtiarna talún, teaghlach Mhic Gearailt. Bhíodh an gníomhaire suite ag féachaint ar na doirse gloine trína dtagadh na tionóntaí isteach, scríobhadh sé an íocaíocht ina leabhar cíosa agus d’eisíodh sé admháil don tionónta. Deirtear gur shuigh an tiarna talún ar chúl an dorais a bhí i bhfolach scaití chun go gcloiseadh sé a raibh le rá ag na tionóntaí gan a bheith feicthe.

 
Dearadh Gréasáin le Arekibo