Saol na Tuaithe

Tá Ard-Mhúsaem na hÉireann – Saol na Tuaithe lonnaithe i dtailte mórthaibhseacha Pháirc Thurlaigh, Co. Mhaigh Eo agus tá trí sheomra tionóil áille ann. Tá na spásanna seo an-fheiliúnach chun imeachtaí corparáideacha a chur ar siúl iontu, idir sheimineáir, chomhdhálacha agus fháiltithe agus chruinnithe agus sheoltaí.

Tá an Músaem, atá lonnaithe i dtailte Eastát Pháirc Thurlaigh comhdhéanta de bhuntheach an eastáit, atá sa stíl Gotach Ard-Victeoiriach, agus atá athchóirithe go hiomlán, chomh maith le Gailearaí Taispeántais saintógtha. Tá loch saorga agus suíomh caisleáin ón tréimhse Angla-Normannach sna tailte fairsinge freisin.

Insíonn na taispeántáin nuálacha atá ar taispeáint ag an Músaem scéal shaol tuaithe na hÉireann idir 1850 agus 1950 le béim ar leith ar shaol an teaghlaigh, talmhaíocht, iascaireacht agus seilg, éadach agus teicstílí, troscán agus feisteáin, ceirdeanna agus ceardaíocht, iompar, fóillíocht agus creideamh.
Tá fáilte roimh lucht eagraíochta imeachtaí am a chur ar leataobh chun cuairt a thabhairt ar an Músaem nó turais a eagrú chun freastal ar réimse suime a bheadh ag grúpa ar leith.

Tá Páirc Thurlaigh lonnaithe 8km ó Chaisleán an Bharraigh, agus tá neart spás páirceála saor in aisce ann. Tá Forhalla na nGailearaithe agus an Chlosamharclann oiriúnach do chathaoireacha rothaí.

Íoslódáil Bróisiúr Imeachtaí Pháirc Thurlaigh (i mBéarla) Events at The National Museum, Turlough Park.pdf (0.55 MB, PDF) 
 
Dearadh Gréasáin le Arekibo