Baile / Seandálaíocht / Taispeántais / Taispeántais Reatha / Ríogacht agus Íobairt

Ríogacht agus Íobairt

Taispeántas de chorpáin portaigh ón Iarannaois & a ríogacht íobartha agus mar tá sé gaolta le deasghnátha flaithis agus ríogachta le linn na hIarannaoise.


I ndiaidh corpáin ón Iarannaois a fháil i bportaigh i gCruachán, Co. Uíbh Fhailí agus Cluain Uí Chaomháin, Co. na Mí in 2003, d'oibrigh foireann saineolaithe idirnáisiúnta le Rannóg na Seaniarsmaí Éireannacha agus leis an Rannóg Caomhnaithe chun na hiarsmaí daonna seo a scrúdú. Tugann an Ríogacht agus an Íobairt léargas ar thorthaí na hanailíse seo agus, in éineacht le corpáin phortaigh eile ó bhailiúcháin an Mhúsaeim, tá an deis ann teacht ‘aghaidh ar aghaidh’ go baileach leis an am a chuaigh thart.

Tá an taispeántas bunaithe ar theoiric a nascann íobairt dhaonna agus leagadh síos na n-íobartach i bportaigh ar feadh teorainneacha treibhe le deasghnátha flaithis agus ríogachta le linn na hIarannaoise. I measc na n-ábhar eile a bhaineann leo atá ar taispeáint tá earraí ríogachta, gaistí capaill, airm, uirlisí féasta, marcóirí teorann agus taiscí móideacha ime ar a dtugtar im portaigh.

Cuireann an taispeántas léargas ginearálta ar fáil ar an anailís agus an tábhacht a bhain leo chomh maith leis na taiscí a chur i gcomhthéacs Eorpach atá níos leithnen. Tá eolas curtha ar fáil faoi chorpáin ón Iarannaois a aimsíodh sa Danmhairg, sa Ghearmáin, san Ísiltír agus i Sasana.

Chomh maith leis sin tá dhá chorpán portaigh eile de chuid na hÉireann ó bhailiúcháin Ard-Mhúsaem na hÉireann - Fear Ghallaigh, Co. na Gaillimhe agus Fear Bhaile an Bharúnaigh Thiar, Co. Chill Dara. Déantar tábhacht seandálaíochta na gcorpán portaigh a chur i láthair agus a iniúchadh i rith an taispeántais.

San áireamh sa taispeántas freisin tá macasamhail de choire airgid ó phortach Danmhargach. Tugtar Coire Gundestrup air, agus taispeánann sé íomhánna de dhéithe Ceilteacha chomh maith le radhairc de deasghnáth flaithis agus ríogachta, íobairt dhaonna ina measc.

Suíomh: Urlár na Talún, Ard-Mhúsaem na hÉireann - Seandálaíocht, Sráid Chill Dara, Baile Átha Cliath 2.   

Teoiric Nua na hÍobairte

Teoiric Nua na hÍobairte

Léigh faoin teoiric a nascann íobairt dhaonna le deasghnátha flaithis agus ríogachta le linn ha hIarannaoise.

Fear Chaiseal

Fear Chaiseal

Faigh tuilleadh eolais faoi fhionnachtain agus bunús Fhear Chaiseal - an corpán portaigh is sine in Éirinn.

Tionscadal Taighde na gCorpán Portaigh

Tionscadal Taighde na gCorpán Portaigh

Léigh faoi Thionscadal Taighde na gCorpán Portaigh in Ard-Mhúsaem na hÉireann - Seandálaíocht.