An tSeodlann

Féach ar mordhéantáin reiligiúnda ó Éire na gCeilt & na Luath-Chríostaíochta.


Léiríonn an taispeántas na seoda ó Éire na meanaoise luaithe, ag fiosrú a naisc leis an am págánach a bhí thart agus cultúr Críostaíochta níos leithne na linne sin. Tá tábhacht idirnáisiúnta leis na taispeáintí, ní amháin mar fhianaise sheandálaíoch ach toisc gur sainchomharthaí tábhachtacha iad, i dteannta a chéile, agus ina n-aonar uaireanta, de chultúr luath na hEorpa.

Gailearaí a hAon

Eagraítear an chéad ghailearaí in ord ama, ag fiosrú forbairt na healaíne in Éirinn ón Iarannaois go dtí an dóú céad déag AD. Tugtar suntais d'fhorbairtí a d'eascair ón aistriú ón bpágántacht go dtí an Chríostaíocht, agus an tionchar eachtrannach agus dúchasach a chruthaigh Ré Órga d'ealaín agus ceardaíocht na hÉireann ón dheireadh na seachtú haoise go tús na naoú haoise AD.

Scrúdaítear freisin tionchar na Lochlannach ón naoú haois go dtí an dóú haois déag agus a stíleanna ealaíne ar leith, mar a dhéantar scrúdú ar athéirí na miotalóireachta eaglasta i gcomhthéacs athchóiriú na heaglaise i rith an t-aonú aoise déag agus an dóú aois déag.

Gailearaí a Dó

Tá an dara gailearaí dírithe ar Leabhar Salm ó na meánaoiseanna luatha ar a dtugtar Saltair an Fheadáin Mhóir. Fuarthas an lámhscríbhinn seo, a thagann ó thart ar AD 800, trí sheans i bportach i gCo. Thiobraid Árann sa bhliain 2006.

Gailearaí a Trí

Scrúdaíonn an tríú gailearaí domhan na gceardaithe sna meánaoiseanna luatha trí dhéantáin a bhaineann le déanamh agus maisiúchán na miotalóireachta.

Foghlaim faoi na teicnící a úsáideadh le botháin foclóra idirghníomhacha, le híomhánna gar-amhairc le fiosrú.

Sonraí Ailtireachta

Spreagann gnéithe d'ailtireacht an mhúsaeim smaointe faoi na Seoda Ardeaglaise ón mheánaois bhí mar inspioráid ar an taispeántas.

Rinneadh urláir áille mósáice a leagadh sa naoú haois déag ag Oppenheimers as Manchaain, a léiríonn radharcanna ón mhiotaseolaíocht chlaisaiceach, a ghlanadh, a athchóiriú agus a chomhtháthú isteach i leagan amach an taispeántais. Tá na teallaigh mhaisealaca agus na frámaí timpeall ar na doirse a mhonaraigh Potaireacht Burmantofts, Leeds, Sasana, glanta agus tá ath-thaispeáint déanta ar na doirse adhmaid a ndearna William Milligan as Baile Átha Cliath agus Carlo Cambi as Siena na hIodáile snoíodóireacht den scoth orthu.

 

10 Mórphíosa

10 Mórphíosa

I dtaispeántas na Seodlaine scrúdaítear cúig chéad bliain déag d’éachtaí ealaíonta na hÉireann. Tá deich réad roghnaithe againn ón taispeántas is fearr a léiríonn raon na scileanna agus na stíleanna deartha a úsáideadh ón Iarannaois go dtí deireadh ré luath na meánaoise.

Treoir Fuaime na Seodlainne

Treoir Fuaime na Seodlainne

Tá gléasanna treoracha fuaime traidisiúnta ar fáil ar cíos ar tháille beag ó shiopa an mhúsaeim sa phríomh-rotunda ach má ta seinnteoir MP3 nó fón cliste agat is feidir leat an treoir a íoslódáil saor in aisce.

Póstaer Amlíne

Póstaer Amlíne

Íoslódaigh Póstaer Amlíne na hÉireann