Baile / Seandálaíocht / Eolas do Chuairteoirí / Áiseanna do Chuairteoirí / Inrochtaineacht ag Sráid Chill Dara

Inrochtaineacht ag Sráid Chill Dara

Rochtain ar Ard-Mhúsaem na hÉireann - Seandálaíocht le cathaoir rotha. Eolas do chuairteoirí le lagu gluaiseachta, amhairc agus éisteachta. Aimsigh spásanna dp pháirceáil le suaitheantas gorm.


Bealach Isteach

Tá bealach isteach amháin ann, taobh le Sráid Chill Dara, in aice le Tithe an Rialtais. Tá trí chéim chloiche ann agus rampa do chathaoireacha rothaí go dtí an leibhéal den phríomhbhealach isteach. Tá an bealach isteach seo ar an leibhéal céanna de dhá dhoras gloine ag dul isteach go dtí an phríomhlimistéar fáiltithe

Ardaitheoirí agus Rochtain ar na Gailearaithe

Tá na gailearaithe bunurláir ar fad inrochtana. Níl aon seirbhís ardaitheora chuig an gcéad urlár, afach.

Áiseanna Leithris Inrochtanas

Tá leithris inrochtana lonnaithe ar an mbunurlár, ar an taobh thall den rotunda sa lár. 

Suíocháin Istigh/Stólta Soghluaiste

Tá suíocháin agus stólta soghluaiste ar fáil ach iad a iarraidh ón Deasc Eolais. 

Cathaoireacha Rothaí

Tá Cathaoireacha Rothaí ar fáil ón Deasc Fáiltithe ach iad a iarraidh. Cuir glaoch roimh ré le thoil le ceann a chur in áirithe ar +353 (0)1 6777444.

Suíocháin Lasmuigh 

Tá suíocháin lonnaithe lasmuigh den bhealach isteach chuig an músaem..

Madraí Treorach

Cuirtear fáilte roimh Mhadraí Treorach agus Madraí Cúnaimh.

Soilsiú

Tabhair faoi deara go bhfuil an soilsiú i gcuid de a taispeántais íseal ar chúiseanna a bhaineann le caomhnú ar iarsmaí áirithe.

Taispeántáin Intadhaill

Tá taispeántais intadhaill laistigh den Mhúsaem. Iarr ar bhall foirne cuidiú leat iad seo a aimsiú sa Mhúsaem.

Lúba Ionduchtúcháin

Is oth linn a rá nach bhfuil lúba ionduchtúcháin suiteáilte sa Mhúsaem faoi láthair.