Gúnaí pósta an Aire Katherine Zappone agus an Dr. Ann Louise Gilligan á mbronnadh ar Ard-Mhúsaem n

Thairg an tAire Zappone na gúnaí pósta do Bhailiúchán Éire na Linne Seo de chuid an Ard-Mhúsaeim


Is cúis mhór áthais d’Ard-Mhúsaem na hÉireann a fhógairt go bhfuarthas bronntanas fial de na gúnaí pósta a chaith Katherine Zappone, Aire Gnóthaí Leanaí agus Óige, agus a bean chéile an Dr Ann Louise Gilligan ag a searmanas pósta i gCaisleán Átha Cliath in Eanáir 2016.

Thairg an tAire Zappone na gúnaí pósta do Bhailiúchán Éire na Linne Seo de chuid an Ard-Mhúsaeim, bailiúchán ina gcaomhnaítear míreanna a bhfuil tábhacht náisiúnta ag baint leo, ó laethanta tosaigh Phoblacht na hÉireann go dtí an lá atá inniu ann.

Casadh Katherine Zappone agus Ann Louise Gilligan ar a chéile fad a bhí siad ag freastal ar Choláiste Bhostún, agus chaith siad 35 bliain i bhfochair a chéile. In Éirinn, d’oibrigh siad gan stad ar son cearta comhionanna pósta agus iad ag lorg aitheantais ó chóras dlí na hÉireann dá bpósadh i 2003 i gCeanada.  Ba iad a n-iarrachtaí siúd a spreag athbheochan na díospóireachta ar chúrsaí comhionannais as ar lean cearta ar pháirtnéireacht shibhialta, agus an reifreann in 2015 ar Chomhionannas Pósta.

Ba é toradh an reifrinn seo gur tháinig Éire chun bheith ar an gcéad stát inar dlisteanaíodh pósta comhghnéis le vóta an phobail. Pósadh Katherine agus Ann Louise arís eile i mBaile Átha Cliath dhá mhí tar éis don Acht Pósta nua teacht i bhfeidhm ar an 16 Samhain 2015. Is trua gur cailleadh Ann Louise i Meitheamh 2017. D’fhág sí oidhreacht mhór oibre a bhí déanta aici i réimse an oideachais aosaigh, go háirithe ar son mhná faoi mhíbhuntáiste in Éirinn.

Dúirt an coimeádaí Brenda Malone “Beidh na gúnaí pósta mar chuid de bhailiúcháin an Ard-Mhúsaeim, mar chomhartha ar ghrá Katherine agus Ann Louise dá chéile agus den saol a chaith siad i bhfochair a chéile, agus ar an troid phearsanta a rinne siad ar mhaithe le haitheantas comhionann. I gciall níos leithne, seasann siad do throid phobal LADTA (LGBTQ) na hÉireann ar son an chomhionannais, agus d’ athruithe sóisialta a baineadh amach in Éirinn. Geallann an tArd-Mhúsaem na scéalta sin a thaifeadadh agus a chaomhnú.”

Dúirt an Stiúrthóir Lynn Scarff: “Bailíonn an tArd-Mhúsaem stair mhuintir na hÉireann agus stair na bhforbairtí a thit amach le deireanas chun a scéal féin a insint do na glúine a thiocfaidh inár ndiaidh. Is onóir dúinn gúnaí pósta an Aire Zappone agus a mná céile a fháil agus aithnímid an tábhacht atá leo.  Is céim chun tosaigh é don Mhúsaem an bronntanas seo a fháil agus déanfar iarracht tuilleadh míreanna a bhailiú a thabharfaidh léiriú ar shaol gach grúpa de phobal na hÉireann.”