Baile / Eolas Fúinn

Eolas Fúinn

Faigh amach tuilleadh faoi fhoireann, struchtúr, stair agus cuspóirí straitéiseacha an Mhúsaeim.


Eolas Foirne

Faigh eolas faoi chúlra bhainisteoirí an Mhúsaeim, a Stiúrthóir, struchtú corparáideach agus comhdhéanamh a bhoird reachtúil.

Stair an Mhúsaeim

Faigh eolas faoi stair agus ailtireacht cheithre láthair an Mhúsaeim.

Eolas Corparáideach

Faigh tuarascálacha bliantúla, ráitis straitéise, ár gcairt chustaiméirí, ár bpolasaithe & doiciméid treoirlíne agus reachtaíocht rialaithe an Mhúsaeim.

Eolas do na Meáin

Léigh preasráitis agus íoslódaigh íomhánna ardtaifigh d'úsáid an phreasa.

Meáin Shóisialta

Faigh eolas fúinn ar ár mbealaí meán sóiisialta

Comhpháirtíochtaí & Tograí

Faigh amach faoi chomhpháirtíochtaí straitéiseacha an Mhúsaeim le hinstitiúidí cultúrtha eile

Ag Tacú leis an Músaem

Faigh amach conas bronntanas airgid nó déantáin a dhéanamh le hArd-Mhúsaem na hÉireann.

Bainistiú Soláthraithe

Léigh tuarascálacha faoi sholáthar agus pras-íocaíocht an Mhúsaeim.

Gairmeacha Beatha & Earcaíocht

Faigh sonraí faoi dheiseanna atá ann anois agus ata ag teacht.

Maidir leis an Suíomh Gréasáin

Faigh eolas bunúsach faoi nascleanúint ar shuíomh gréasáin an Mhúsaeim.

Déan Teagmháil Linn

Faigh sonraí teagmhála agus seol r-phoist go díreach chuig ranna éagsúla sa Mhúsaem.

Áirithint & Ócáidí

Más mian leat áirithint a dhéanamh do ghrúpa, tuilleadh eolais a fháil faoi ócáid nó faoi sheirbhís oideachais...

Nuacht

Nuacht ó Ard-Mhúsaem na hÉireann (éadálacha nua, seirbhísí nua, etc.)