Do Scoileanna & Múnteoirí

Gníomhaíochtaí agus acmhainní a bhaineann leis an gcuraclam ag Ard-Mhúsaem na hÉireann - Saol na Tuaithe.


Buaiteoirí Gradam Sandford i gcomhair Oideachas Oidhreachta 2014 

Déanann Heritage Education Trust measúnú neamhspleách ar mhúsaeim agus suíomhanna oidhreachta ar fud na Breataine agus na hEireann agus tá aitheantas tugtha acu d'Ard-Mhúsaem na hÉireann - Saol na Tuaithe as cáilíocht ard a chlár foghlama.

Cuireann Ard-Mhúsaem na hÉireann - Saol na Tuaithe cláir foghlama ar fáil a leanann de bheith dea-fhorbartha agus seachadta ar bhealach íogair ag foireann eolach agus chumasach.  Bainfidh scoileanna tairbhe as cuairt, toisc go gclúdaíonn an scéal stair na beatha faoin tuath in Éirinn ón ré Victeoireach.  Is stair bheo í a thugann oiliúint agus siamsaíocht.  Gareth Fitzpatrick, Breitheamh do Gradam Sandford.
Tá na taispeántais suite i bhfoirgeamh gradamúil atá suite i dtailte Theach Pháirc Thurlaigh. Tabhair eispéaras an-éagsúil lasmuigh den seomra ranga dod' scoláirí, agus iad ag taisteal sair san am agus iad ag fáil amach cé mar a bhi an saol faoin tuath in Eirinn ó na 1850í go dtí na 1950í.  
 
Caith súil ar ár gCláir do Scoileanna do shonraí faoi ócáidí speisialta, turais, ceardlanna agus acmhainní