Baile / Bailiúcháin & Taighde / Bailiúcháin Ealaíne & Tionscail

Bailiúcháin Ealaíne & Tionscail

Fiosraigh thart ar 150,000 déantán a léiríonn oidhreacht na hÉireann sna healaíona maisiula, chomh maith le stair pholaitiúil, mhíleata agus shóisialta.


Is é ról na rannóige Ealaíne & Tionscail ná oidhreacht na hÉireann sna healaíona maisiúla a choimeád, chomh maith lena stair pholaitiúil, mhíleata agus shóisialta. Is í a príomhaidhm ná tuiscint níos leithne ar ealaíona maisiúla, ar chultúr agus ar oidhreacht stairiúil na hÉireann a chur chun cinn. I measc na bhfreagrachtaí eile atá aici, tá tuiscint ar oidhreacht chultúrtha idirnáisiúnta agus mar a chabhraigh Éire chun ealaíona maisiúla na hEorpa a chur chun cinn. Meastar go bhfuil 150,000 réad sna bailiúcháin Ealaíne & Tionscail.

Ár bhFoireann

Ár bhFoireann

Sonraí faoin bhfoireann shaineolach de chaomhnóirí atá freagrach as bailiúcháin an Mhúsaeim na hEalaíne agus na Tionsclaíochta.

Liosta na mBailiúchán Ealaíne & Tionscail

Liosta na mBailiúchán Ealaíne & Tionscail

Féach ar na fo-bhailiúcháin éagsúla faoin Rannán Ealaíne & Tionscail.

Seirbhísí Taighde Ealaíne & Tionscail

Seirbhísí Taighde Ealaíne & Tionscail

Faigh amach faoin réimse seirbhísí taighde atá á gcur ar fáil ag Rannóg Ealaíne & Tionscail an Mhúsaeim.