Treoracha

Faigh treoracha chuig ceithre láthair uile an Mhúsaeim.


Tá trí lathair ag Ard-Mhúsaeim na hÉireann i mBaile Átha Cliath agus ceann amháin i gContae Mhaigh Eo.

Seandálaíocht - Sráid Chill Dara, Baile Átha Cliath 2 - tuilleadh sonraí

Kildare st map

Na hEalaíona Maisiúla agus Stair, Dún Uí Choileáin, Sráid na Binne Boirbe, Baile Átha Cliath 7 - tuilleadh sonraí

Collins barracks map

Saol na Tuaithe - Páirc Thurlaigh, Contae Mhaigh Eo, - tuilleadh sonraí

Turlough Park map

Stair an Dúlta - Sráid Mhuirfean, Baile Átha Cliath 2 - tuileladh eolais

Natural History map