Baile / Tabhair Cuairt Orainn / Áiseanna do Chuairteoirí / Inrochtaineacht / Inrochtaineacht ag Stair an Dúlra

Inrochtaineacht ag Stair an Dúlra

Faigh amach faoi rochtain do dhaoine faoi mhíchumais gluaiseachta, amhairc agus éisteacha, chomh maith le páirceáil l suaitheantas gorm.


Bealach isteach an Mhúsaeim

Ta bealach isteach amháin le geata ag Ard-Mhúsaem na hÉireann - Stair an Dúlra, ó Shráid Mhuirfean. Tá rampa gairid ag dul suas go dtí an príomhdhoras.

Tá an bealach isteach seo ar an leibhéal céanna de dhá dhoras gloine ag dul isteach go dtí an phríomhlimistéar fáiltithe.

Páirceáil

 • Ar an drochuair, toisc go bhfuil suíomh Shráid Chill Dara liostáilte mar fhoirgneamh stairiúil, níl aon pháirceáil ar fáil..
 • Is iad na carrchlóis is cóngaraí ná Dawson agus Setanta.
 • De rogha orthu sin, tá páirceáil ar an tsráid (íoc le méadar) mórthimpeall ar Chearnóg Mhuirfean.
 • Tá spásanna páirceála ar fáil, do dhaoine faoi mhíchumas a bhfuil suaitheantas gorm acu, díreach síos an tsráid lasmuigh den Ghailearaí Náisiúnta ar Chearnóg Mhuirfean Thiar. Tá cinn ann freisin ar an taobh thoir de Shráid Dawson, taobhanna Thuaidh agus Thiar d'Fhaiche Stiabhna.

Áiseanna do Dhaoine le Lagú Gluaiseachta

 • Tá an taispeántas ar urlár na talún (Ainmhithe na hÉireann), Spás na Fionnachtana, siopa an Mhúsaeim agus leithreas amháin inrochtana do chathaoireacha rotha..
 • Tabhair faoi deara nach bhfuil aon ardaitheoirí chuig an gcéad urlár (taispeántas Mhamaigh an Domhain agus an Seomra Léitheoireachta) agus nach bhfuil aon inrochtana do chathaoireacha rotha ar an gcéad urlár. á rochtain ar an dara agus ar an tríú hurlár sa Mhúsaem dúnta faoi láthair.
 • Tá leithreas inrochtana lonnaithe ar urlár na talún, in aice leis an mbealach isteach. Tá leithris ar an gcéad urlár freisin, ach níl siad sin inrochtana do chathaoireacha rotha.
 • Tá stólta soghluaiste ar fáil ach iad a iarraidh ón Deasc Fáilte. 
 • Mar thoradh ar áiseanna teoranta, ní chuirtear cathaoireacha rotha ar fáil ag an láthair seo. 
 • Níl aon suíocháin ar fáil sna gailearaithe taispeántais.

Áiseanna do Dhaoine le Lagú Amhairc 

 • Cuirtear fáilte roimh Mhadraí Treorach agus Madraí Cúnaimh.
 • Tabhair faoi deara go bhfuil an soilsiú i gcuid de a taispeántais íseal ar chúiseanna a bhaineann le caomhnú ar iarsmaí áirithe.
 • Tá taispeántais intadhaill laistigh den Mhúsaem. Iarr ar bhall foirne cuidiú leat iad seo a aimsiú sa Mhúsaem.

Áiseanna do Dhaoine le Lagú Éisteachta

 • Is oth linn a rá nach bhfuil lúba ionduchtúcháin suiteáilte sa Mhúsaem faoi láthair.