Skip to content

Gníomhaíocht ar Líne: Seachtain na Gaeilge: Tóraíocht Fhíorúil Dhúshlán na Lochlannach

Online Activity: Seachtain na Gaeilge: The Viking Challenge Virtual Hunt

An raibh a fhios agat gurb é ‘Lochlannach’ an Ghaeilge ar ‘Viking’? Chun Seachtain na Gaeilge a cheiliúradh, aimsigh é seo agus a lán rudaí eile faoi na Lochlannaigh in Éirinn. Bain úsáid as an Amharcóir 3T chun taiscéalaíocht a dhéanamh i nGaeilge ar an taispeántas Éire na Lochlannach ag an Músaem. Chun níos mó a fhoghlaim ar an mbealach, bain úsáid as an mbileog ghníomhaíochta Dúshlán na Lochlannach. Mura bhfuil Gaeilge an-líofa agat, féadfaidh tú an leagan Béarla a íoslódáil chun cuidiú leat ar an mbealach.

Did you know that the Irish for ‘Viking’ is ‘Lochlannach’? To celebrate Seachtain na Gaeilge, discover this and much more about the Vikings in Ireland by exploring the Museum’s Viking Ireland exhibition in Irish using the 3D Viewer. To learn more along the way, use the Viking Challenge Activity sheet. If you are not too fluent in Irish, you can download the English version to help you along the way.
 


Conas a oibríonn sé?
How does it work?

Cliceáil ar an nasc thíos chun teacht ar Amharcóir 3T an taispeántais Éire na Lochlannach ag Ard-Mhúsaem na hÉireann. Bain úsáid as na saigheada agus as do luch chun bogadh timpeall an taispeántais agus chun na réada a fheiceáil go soiléir. Cliceáil ar an gciorcal glas chun féachaint ar na painéil téacs i nGaeilge. Cliceáil ar an nasc thíos chun teacht ar Dhúshlán na Lochlannach. Más mian leat, féadfaidh tú an leagan Béarla a úsáid freisin chun cuidiú leat ar an mbealach. Bí cinnte do chuid freagraí a sheiceáil ag an deireadh.

Click on the link below to access the 3D Virtual Viewer of the Viking Ireland exhibition at the National Museum of Ireland. Use the arrows and your mouse to move around the exhibition and see the objects up close. Click on the green circle to view the text panels in Irish. Click on the link below to access the Viking Challenge. If you like, you can also use the English version to help you along the way. Make sure to check your answers at the end.

Éire na Lochlannach
Amharcóir 3T an taispeántais Éire na Lochlannach
Viking Ireland Exhibition and 3D Viewer
Dúshlán na Lochlannach
The Viking Challenge
Freagraí
Solutions
 


Dearadh an ghníomhaíocht seo do pháistí atá idir 7 mbliana agus 12 bhliain d'aois. Is féidir í a dhéanamh mar ghníomhaíocht teaghlaigh agus tá sí oiriúnach don teaghlach ar fad, idir óg agus aosta.

This activity is designed for children aged 7-12 and can be completed as a family activity and is suitable for all ages.

Abair linn conas a d'éirigh leat agus Dúshlán na Lochlannach á thabhairt agat. Seol ríomhphost chuig educationarch@museum.ie nó déan teagmháil linn ar Facebook agus ar Twitter @NMIreland nó tríd an #MuseumAtHome a úsáid.

Why not let us know how you got on completing our trail? Email educationarch@museum.ie or contact us on Facebook and Twitter @NMIreland or using the #MuseumAtHome


Sign up to our newsletter

Keep up to date

Receive updates on the latest exhibitions

Archaeology

Archaeology,
Kildare St,
Dublin 2,
D02 FH48

+353 1 677 7444