Skip to content

Gníomhaíocht ar Líne: Seachtain na Gaeilge: Tóraíocht Fhíorúil Shlí na Seodlainne

Online Activity: Seachtain na Gaeilge: The Treasury Trail Virtual Hunt

Tá cuid de na réada is aitheanta agus is áille as Éirinn le feiceáil i dTaispeántas na Seodlainne ag Ard-Mhúsaem na hÉireann, Cailís Ardach agus Dealg na Teamhrach ina measc.Chun Seachtain na Gaeilge a cheiliúradh leis an Músaem, íoslódáil agus priontáil an bhileog ghníomhaíochta ‘Slí na Seodlainne’ agus bain úsáid as Amharcóir 3T Thaispeántas na Seodlainne chun taiscéalaíocht fhíorúil a dhéanamh ar Thaispeántas na Seodlainne agus chun freagraí a lorg ar na ceisteanna sa bhileog. 

The Treasury Exhibition at the National Museum of Ireland has some of the most iconic objects from Ireland on display including the Ardagh Chalice and the ‘Tara’ Brooch.To celebrate Seachtain na Gaeilge with the Museum, download and print out the ‘Treasury Trail’ activity sheet and use the Treasury Exhibitions 3D Viewer for a virtual exploration of the Treasury exhibition and to see if you can find the answers to the questions in the trail.
 Conas a oibríonn sé?
How does it work?

Cliceáil ar an nasc thíos chun teacht ar Amharcóir 3T Thaispeántas na Seodlainne ag Ard-Mhúsaem na hÉireann – Seandálaíocht. Bain úsáid as na saigheada agus as do luch chun bogadh timpeall an taispeántais agus chun na réada a fheiceáil go soiléir. Cliceáil ar na naisc thíos chun 'Slí na Seodlainne' a íoslódáil agus a phriontáil agus freagair na ceisteanna agus tú ag taiscéaladh an taispeántais. Mura bhfuil Gaeilge an-líofa agat, féadfaidh tú an leagan Béarla a úsáid chun cuidiú leat. Bí cinnte na freagraí a sheiceáil nuair a bheidh tú críochnaithe.

Click on the link below to access the 3D Virtual Viewer of the Treasury Exhibition at the National Museum of Ireland – Archaeology. Use the arrows and your mouse to move around the exhibition and see the objects up close. Click on the links below to download and print out the ‘Treasury Trail’ and answer the questions as you explore the exhibition. If you are not too fluent in Irish, you can use the English version to help you. Make sure to check the answers once you are finished. 

An Tseodlann 
Amharcóir 3T Thaispeántas na Seodlainne
Treasury Exhibition and 3D Viewer
Slí na Seodlainne
The Treasury Trail
Freagraí
Solutions

 

Dearadh an ghníomhaíocht seo do pháistí atá idir 7 mbliana agus 12 bhliain d'aois. Is féidir í a dhéanamh mar ghníomhaíocht teaghlaigh agus tá sí oiriúnach don teaghlach ar fad, idir óg agus aosta.

This activity is designed for children aged 7-12 and can be completed as a family activity and is suitable for all ages.

Abair linn conas a d'éirigh leat agus Dúshlán na Lochlannach á thabhairt agat. Seol ríomhphost chuig educationarch@museum.ie nó déan teagmháil linn ar Facebook agus ar Twitter @NMIreland nó tríd an #MuseumAtHome a úsáid.

Why not let us know how you got on completing our trail? Email educationarch@museum.ie or contact us on Facebook and Twitter @NMIreland or using the #MuseumAtHome


Sign up to our newsletter

Keep up to date

Receive updates on the latest exhibitions

Archaeology

Archaeology,
Kildare St,
Dublin 2,
D02 FH48

+353 1 677 7444