Skip to content

Bileoga gníomhaíochta Éire san Oighearaois - Iontaisí Iontacha

Daltaí ag taispeántas an hiéana bhric in NMI - Stair an Dúlra

Bileoga gníomhaíochta Éire san Oighearaois - Iontaisí Iontacha
 

An ndearna tú iontas riamh de na cineálacha ainmhithe ársa a bhí ar leac an dorais againn na mílte bliain ó shin? Sa ghníomhaíocht Músaeim seo, déanfaimid iniúchadh ar Oighearaois na hÉireann, foghlaimeoimid faoi iontaisí i mbailiúchán an Mhúsaeim agus faoi na cineálacha éagsúla ainmhithe a bhí ina gcónaí anseo san am a chuaigh thart.

Íoslódáil agus priontáil na bileoga gníomhaíochta seo le foghlaim faoi na hiontaisí éagsúla den Oighearaois in Éirinn. Bain úsáid as na léarscáileanna le fáil amach cad iad na hiontaisí a fuarthas i do chontae agus déan do scileanna a thástáil trí na gníomhaíochtaí, na puzail agus an cuardach focal a dhéanamh.
Nuair a bheidh na bileoga gníomhaíochta comhlánaithe agat, cuir in iúl dúinn conas mar a d’éirigh leat trí ríomhphost a sheoladh chuig educationnh@museum.ie nóeducationnh@museum.ie nó grianghraf de do chuid oibre a phostáil ar líne trí Facebook, Twitter @NMIreland nó trí úsáid a bhaint as #MuseumAtHome.

Do pháistí idir 8-12 bliana d’aois go háirithe an ghníomhaíocht seo agus tá sí nasctha le Curaclam Eolaíochta OSIE. Is féidir é seo a líonadh isteach sa bhaile, mar ghníomhaíocht teaghlaigh, nó is féidir le múinteoirí agus le daltaí bunscoile é a dhéanamh.

Bileoga gníomhaíochta 


 

Activity Sheet: Ice Age Ireland - Cool Fossils


Do you ever wonder what kinds of ancient animals lived on your doorstep thousands of years ago? In this Museum activity, we will explore Ice Age Ireland, learn about fossils in the Museum's collection and the different kinds of animals that lived here in the past.

Download and print these activity sheets to learn about the different cool Ice Age fossils in Ireland. Use the maps to discover what fossils were excavated in your county and test your skills by completing all the activities, puzzles and word search.
When you have completed the activity sheets, why not let us know how you got on by emailing educationnh@museum.ie or post a photo of your work online through Facebook, Twitter @NMIreland or using #MuseumAtHome.

This activity is designed for children aged 8-12 years old and is curriculum linked to the SESE Science Curriculum. This can be completed at home, as a family activity, or used by Primary school teachers and pupils.

Activity Sheets 


Sign up to our newsletter

Keep up to date

Receive updates on the latest exhibitions

Natural History

Natural History,
Merrion Street,
Dublin 2,
D02 F627

+353 1 677 7444