Skip to content

Cuardach Focal: Teacht an Fhómhair

Pictiúr de Bhailiúchán Éan Barrington Collection ag Ard-Mhusaem Stair an Dúlra

Tá an fómhar tagtha agus tá na hainmhithe ag ullmhú do laethanta níos fuaire amach anseo, ag bogadh thart ar thóir bia.


Íoslódáil agus priontáil an cuardach focal seo agus bíodh spraoi agat ag aimsiú raon focal a bhaineann le hainmhithe a d’fhéadfá a fheiceáil nó a chloisteáil i rith an fhómhair in Éirinn. Faigh amach tuilleadh faoi imirce éan in Éirinn.

Nuair a bheidh na focail go léir aimsithe agat, cuir in iúl dúinn cén chaoi ar éirigh leat trí ríomhphost a chur chugainn ag educationnh@museum.ie nó grianghraf a chur suas ar líne ar Facebook, Twitter @NMIreland nó  #MuseumAtHome.

Do pháistí idir 7-12 bliana d’aois go háirithe an ghníomhaíocht seo agus tá sí nasctha le Curaclam Eolaíochta OSIE. Is féidir é seo a líonadh isteach sa bhaile, mar ghníomhaíocht teaghlaigh, nó is féidir le múinteoirí agus le daltaí bunscoile é a dhéanamh.

 

Word Search / Arrival of Autumn

Autumn has arrived and animals are getting ready for colder days to come, moving around in search of food.

Download and print this wordsearch and have fun finding a range of words related to animals you might see or hear during autumn in Ireland. Discover more about bird migration in Ireland.

When you have found all the words, why not let us know how you got on by emailing educationnh@museum.ie or post a photo online through Facebook, Twitter @NMIreland or using #MuseumAtHome.

This activity is designed for children aged 7-12 years old and is curriculum linked to the SESE Science Curriculum. This can be completed at home, as a family activity, or used by Primary school teachers and pupils.
 


Sign up to our newsletter

Keep up to date

Receive updates on the latest exhibitions

Natural History

Natural History,
Merrion Street,
Dublin 2,
D02 F627

+353 1 677 7444