Skip to content

Cuardach Focal: Radhairc an tSamhraidh

Pictiúr den ghormán coiteann baineann

Tá an samhradh chugainn agus is breá linn go léir bogadh timpeall san aimsir bhreá! In Ard-Mhúsaem na hÉireann - Stair an Dúlra tá go leor ainmhithe ar taispeáint a bhíonn le feiceáil an t-am ar fad i gcaitheamh an tsamhraidh in Éirinn.

Íoslódáil agus priontáil an cuardach focal seo agus bíodh spraoi agat ag aimsiú raon focal a bhaineann le hainmhithe a d’fhéadfá a fheiceáil nó a chloisteáil i rith an tsamhraidh in Éirinn. Faigh amach tuilleadh faoi féileacáin in Éirinn.

Nuair a bheidh na focail go léir aimsithe agat, cuir in iúl dúinn cén chaoi ar éirigh leat trí ríomhphost a chur chugainn ag educationnh@museum.ie nó grianghraf a chur suas ar líne ar Facebook, Twitter @NMIreland nó  #MuseumAtHome.

Do pháistí idir 7-12 bliana d’aois go háirithe an ghníomhaíocht seo agus tá sí nasctha le Curaclam Eolaíochta OSIE. Is féidir é seo a líonadh isteach sa bhaile, mar ghníomhaíocht teaghlaigh, nó is féidir le múinteoirí agus le daltaí bunscoile é a dhéanamh.

 

Word Search  / Sights of Summer

Summer is here and the warm weather gets everyone out and about! At the National Museum of Ireland - Natural History there are lots of animals on display that are common sights during the summer months in Ireland.

Download and print this wordsearch and have fun finding a range of words related to animals you might see or hear during summertime in Ireland. Discover more about butterflies in Ireland.

When you have found all the words, why not let us know how you got on by emailing educationnh@museum.ie or post a photo online through Facebook, Twitter @NMIreland or using #MuseumAtHome.

This activity is designed for children aged 7-12 years old and is curriculum linked to the SESE Science Curriculum. This can be completed at home, as a family activity, or used by Primary school teachers and pupils.

 

Sign up to our newsletter

Keep up to date

Receive updates on the latest exhibitions

Natural History

Natural History,
Merrion Street,
Dublin 2,
D02 F627

+353 1 677 7444