Skip to content

Cuardach Focal: Iontais an Gheimhridh

Pictiúr de ghráinneog ag NMI- Stair an Dúlra

An geimhreadh atá ann agus tá ainmhithe go leor ina gcodladh nó ag déanamh codladh an gheimhridh - an tslí is fearr leis an aimsir fhuar a sheachaint.


Íoslódáil agus priontáil an cuardach focal seo agus bíodh spraoi agat ag teacht ar na focail go léir a bhaineann le hainmhithe a bhíonn le feiceáil nó le cloisteáil i rith an gheimhridh in Éirinn. Faigh amach níos mó faoi ainmhithe a dhéanann codladh an gheimhridh in Éirinn.

Nuair a bheidh na focail go léir aimsithe agat, cuir in iúl dúinn cén chaoi ar éirigh leat trí ríomhphost a chur chugainn ag educationnh@museum.ie nó grianghraf a chur suas ar líne ar Facebook, Twitter @NMIreland nó  #MuseumAtHome.

Do pháistí idir 7-12 bliana d’aois go háirithe an ghníomhaíocht seo agus tá sí nasctha le Curaclam Eolaíochta OSIE. Is féidir é seo a líonadh isteach sa bhaile, mar ghníomhaíocht teaghlaigh, nó is féidir le múinteoirí agus le daltaí bunscoile é a dhéanamh.
 

 


Wordsearch / Wonders of Winter

It’s winter and often animals are sleeping or hibernating - it’s the best way to avoid the cold weather.

Download and print this wordsearch and have fun finding a range of words related to animals you might see or hear during wintertime in Ireland. Discover more about hibernating animals in Ireland.

When you have found all the words, why not let us know how you got on by emailing educationnh@museum.ie or post a photo online through Facebook, Twitter @NMIreland or using #MuseumAtHome.

This activity is designed for children aged 7-12 years old and is curriculum linked to the SESE Science Curriculum. This can be completed at home, as a family activity, or used by Primary school teachers and pupils.

 


Sign up to our newsletter

Keep up to date

Receive updates on the latest exhibitions

Natural History

Natural History,
Merrion Street,
Dublin 2,
D02 F627

+353 1 677 7444